Wednesday, 4 March 2020

Bli Målmedveten – Agenda 2030

Aktuellt utvecklingsprojekt i några finlandssvenska gymnasie


Fem gymnasier från olika delar av Svenskfinland jobbar under detta läsår med  Agenda 2030 under devisen ”Bli Målmedveten” inom ett av Utbildningsstyrelsen stött utvecklingsprojekt. 21 studerande och 5 lärare besökte under 10 dagar i februari till Senegal, målet för projektets resedel. Projektets tema är att under hela läsåret  bekanta sig med de globala målen för hållbar utveckling, lära sig om global hälsa och samt få en mera en faktabaserad världsbild. 


Närstudietillfällen for att förbereda studieresan


Gruppen har träffats flera gånger under året på närstudietillfällen för att förbereda studieresan. Under träffarna har de jobbat tillsammans med Ann-Sofi Pitkänen, certifierad utbildare in om organisationen Gapminder, som för vidare forskaren Hans Roslings teorier om hur vi ser på världen och varför, samt Ture Huhtamäki, barnläkare som arbetat långa tider i tredje världen och är expert på global hälsa och utmaningarna i bl.a södra Sahara. Forskare Kaarle Wirta från Tampereen Yliopisto har föreläst om slavhandeln med fokus på de nordiska länderna.

Studieresan till Senegal


Studieresan gjordes till städerna Dakar och Fatick i Senegal, där Finska Missionssällskapet verkar inom biståndsprojekt i diakoni och jordbruk. Gymnasienätverket har sedan tidigare ett vängymnasium i Fatick och under vistelsen där bekantade ungdomarna sig med varandras kulturer och levnadsvillkor.

Så här utvärderar en deltagare kursupplägget och resedelen:

"Att resa är alltid kul och när jag fick höra om en kurs där man skulle resa till Afrika var jag redan såld. En resa där man skulle uppleva helt nya kulturer, nya landskap och bilda nya vänskapsband. Att under kursen se på inte bara Afrika utan också andra gymnasier i Finland. Resan var perfekt. En fin grupp bildades. Lärandet skedde på ett så fint och olikt sätt... Senegalkursen är något jag skulle rekommendera för ALLA!"

Läsårets kursinnehåll med fokus på Agenda 2030


Kurser med temat bistånd och tillhörande studieresor till Senegal, och tidigare även Kenya, har kontinuerligt arrangerats i Karlebyregionen sedan 2006 inom ramen för gymnasiesamarbete med Kronoby folkhögskola. Numera deltar även skolor från andra delar av landet.

Läsårets kursinnehåll med fokus på Agenda 2030 och global hälsa var särskilt spännande och aktuellt. Om DU blev intresserad av vårt koncept och skulle vilja vara med nästa gång, ta gärna kontakt.

Hälsningar
Nina Hansén, projektkoordinator för Bli Målmedveten nina.hansen@edu.kokkola.fi

samt hela teamet  från Pargas svenska gymnasium, Svenska Samskolan i Tammerfors, Kronoby gymnasium, Pedersöre gymnasium och Karleby svenska gymnasium (projektägare är Karleby stad)
No comments:

Post a comment